Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Почетак » Вести » Војводина » Тител: Смотра ћириличке писмености „Читај лепо пиши“ 2018.

Тител: Смотра ћириличке писмености „Читај лепо пиши“ 2018.

Нaрoднa библиoтeкa „Стojaн Tрумић“ Tитeл рaсписaлa je 16. конкурс за најбољи школски писмени задатак у школској 2017/18. години написан српским, бугарским, македонским, руским, русинским и украјинским језиком, за најлепши рукопис у писменом задатку и за ћириличку калиграфију (краснопис).
У с л о в и: 
 1. Право учешћа имају ученици основних, средњих школа и гимназија у Србији и окружењу.
 2. Број калиграфских радова из једне школе није ограничен, писмене задатке слати до 10 (десет) у једној категорији.
 3. Задаци и калиграфски радови морају бити из текуће школске године.
 4. За најбоље писмене задатке конкурише се у категоријама млађи узраст (III-IV), средњи узраст (V-VI) и старији узраст (VII-VIII) основне школе и ученици средњих школа у категоријама млађи узраст (I-II) и старији узраст (III-IV), а за најлепши рукопис у писменом задатку ученици основних и ученици средњих школа, свако на свом узрасту.
 5. Шаљу се оригиналне вежбанке са означеним задатком за конкурс или фотокопија писменог задатка чију веродостојност оверава школа.
 6. За ћириличку калиграфију (краснопис) конкуришу ученици основних (I–IV и V-VIII) и средњих школа који се школују на поменутим језицима у категоријама: брзопис – коса, уметнички стилизована писана слова; традиционално писмо – постојећа стилизована слова, позната типологија; оригинална калиграфија – нови, изворни облици словних знакова; ликовна креација – ликовно обогаћени и продубљени постојећи или нови словни знаци; иницијал – украшено велико слово (којим почиње глава,одељак или реч);  монограм – почетна слова имена и презимена у посебно стилизованом облику и најинвентивнији слоган.
 7. Калиграфски радови морају бити руком обликовани на папиру или неком другом материјалу по слободном избору.
 8. Калиграфски рад, осим код иницијала и монограма, мора да садржи целу азбуку и прилог (слоган или краћу досетку) исписане на језику и писму ученика са словним знацима у већ усвојеној или новообликованој ћириличкој типологији.
 9. На вежбанки, односно, фотокопији задатка и калиграфском раду морају бити име и презиме ученика и наставника, разред, називи школе и места, адреса и е-адреса школе и телефони.
 10. Рок за слање радова је 7. мај 2018. године, на адресу: Народна библиотека „Стојан Трумић“, 21240 Тител, Главна улица 10-12, с напоменом (за Смотру),
 11. За додатна обавештења обратити се на телефон 021/2960-185, 2960-409, или на мејл bibliotekatitel@eunet.rs.
 12. Додела награда и признања на Дан словенске писмености 24. маја 2018. године (Свети Ћирило и Методије). Додатне информације биће истакнуте на сајту: www.bibliotekastojantrumic.org.rs.